Treci la conținutul principal

Protecția avertizorilor în interes public

(whistleblowing)

Societatea Notino s.r.o. Brno Sucursala București, cu sediul în Calea Floreasca, Nr. 246b, Promenada Mall, Unitatea Nr. 1f-040, Sector 1, București, CUI 26337523 înregistrată la Registrul Comerțului din Municipiul București cu nr. J40/20514/2017 (denumită în continuare „Notino” sau „compania”), în conformitate cu Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea”), a stabilit pentru angajații săi și alte persoane ce au obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional, un sistem intern de raportare cu privire la un posibil comportament ilegal, în măsura în care acesta se circumscrie ipotezelor reținute la art. 3 din Legea nr. 361/2022 drept încălcări ale legii.

Această platformă nu este destinată clienților, dacă sunteți client vă rugăm să trimiteți reclamația aici.

1. Sistemul de raportare intern

Raportarea cu privire la posibilele încălcări ale legii pot fi adresate în scris sau verbal prin intermediul platformei puse special la dispoziție de către Companie prin accesarea acestui link: https://www.app.nntb.cz/ro/page/UGFnZTozNDI5OA==
 
  • Via cod QR
 
Raportările cu privire la posibile încălcări ale legii pot fi adresate și personal către:
 
  • Andrada-Tania PANAITE, Consilier Juridic, tel. +40 750 194 709
  • Mariana STANIGUȚ, Manager Resurse Umane, tel. +40 726 115 516

(Adresa de corespondență: Calea Dorobanți, nr. 32, Regus Primavera, etaj 5, Birourile Notino, Sector 1, București)

Persoana desemnată informează Avertizorul in interes public cu privire la primirea raportării în termen de 7 zile de la primirea acesteia. În cazul în care, la aprecierea caracterului rezonabil al Raportării, Persoana desemnată descoperă că nu este vorba de o raportare adresată în condițiile legii, va notifica în scris Avertizorul în interes public fără întârzieri nejustificate. Persoana desemnată va evalua caracterul rezonabil al Raportării în termen de maxim treizeci (30) de zile de la primirea acesteia. În cazuri complexe din punct de vedere faptic sau juridic, Persoana desemnată poate prelungi acest termen cu până la treizeci (30) de zile, dar nu mai mult de două ori, caz în care, însă, trebuie să informeze întotdeauna Avertizorul în interes public cu privire la prelungirea termenului și a motivelor, înainte de expirarea perioadei inițiale. Persoana desemnată informează ulterior Avertizorul dacă Raportarea a fost evaluată ca fiind justificată sau nu. În cazul în care Raportarea este evaluată ca fiind justificată, Persoana desemnată va propune Companiei măsuri pentru prevenirea sau corectarea situației. În cazul în care Compania nu ia măsurile propuse de Persoana desemnată, va lua alte măsuri adecvate pentru prevenirea sau corectarea situației ilegale. Compania va informa de îndată Persoana desemnată despre măsura luată, care va notifica în scris Avertizorul în interes public fără întârzieri nejustificate. În cazul în care Raportarea nu este apreciată ca fiind justificată, Persoana desemnată va notifica în scris, fără întârzieri nejustificate, Avertizorul că, pe baza faptelor constatate în Raportare și a împrejurărilor pe care le cunoaște, nu a constatat săvârșirea unei ilegalități sau a constatat că sesizarea se bazează pe informații false. În acest caz, Persoana desemnată va da instrucțiuni Avertizorului în interes public cu privire la dreptul de a adresa Raportarea către autoritățile relevante.

Confidențialitatea canalelor de notificare este garantată. Informații despre identitatea Avertizorului în interes public pot fi furnizate numai cu acordul scris al acestora. Prin excepție, identitatea Avertizorului în interes public și orice alte informații care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta. În acest caz, Avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare. Atât Avertizorul sau Facilitatorul cât și terții care au legături cu avertizorul în interes public au dreptul la protecție împotriva oricăror represalii din partea Companiei. Cu toate acestea, raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

Pentru mai multe informații cu privire la gestionarea notificărilor, vă rugăm să consultați ghidurile interne Notino disponibile aici.

2. Sistem de notificare extern

Sesizarea unui posibil act ilegal se poate face și prin intermediul unui sistem de notificare extern, printr-un formular securizat către Autoritatea Națională de Integritate, pe site: https://www.integritate.eu/Avertizori-%C3%AEn-interes-public.aspx.
 

Vreţi să ne întrebaţi ceva? Scrieţi-ne aici, vă rugăm.
După expediere, compania Notino, s.r.o. va procesa datele dumneavoastră, în scopul rezolvării cererii dumneavoastră, în baza unui interes legitim. Aveți dreptul de a vă opune. Pentru mai multe informații, consultați principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.​​