Treci la conținutul principal

Condițiile comerciale ale clubului MyNotino

1. Preambul

 1. Prin aceste condiții comerciale se definește relația dintre societatea Notino, s.r.o., cu sediul la Brno, Londýnské náměstí 881/6, CP 639 00, C.U.I.: 27609057, înscrisă la Tribunalul regional din Brno cu numărul de dosar C 101025, în postura de furnizor de servicii al clubului MyNotino și membrii clubului MyNotino.

 2. Clubul MyNotino reprezintă un serviciu care asigură membrilor clubului MyNotino extinderea experiențelor cu privire la cumpărăturile prin intermediul magazinului online Notino, precum și alte avantaje specificate.

 3. Magazinul online Notino se adaptează membrilor clubului MyNotino, astfel încât procesul de cumpărare să fie cât mai plăcut, mai fluent și mai rapid. Membrii clubului MyNotino au, de exemplu, posibilitatea de a fi atenționați cu privire la produse interesante, în funcție de preferințele acestora și nu trebuie să completeze în mod repetat datele de corespondență sau datele privind cardul bancar. În plus, membrii clubului MyNotino sunt informați cu privire la oferte speciale, la reduceri și la evenimente. Membrilor clubului MyNotino le este facilitată posibilitatea de a crea liste cu articole preferate, așa zisul wishlist și, de asemenea, au la dispoziție un istoric clar al cumpărăturilor.

 4. În scopul furnizării serviciului, este necesară prelucrarea datelor personale ale membrilor clubului MyNotino. Furnizorul de servicii efectuează prelucrarea datelor personale în conformitate cu Principiile de prelucrare a datelor personale și cu respectarea acestor condiții.

2. Încheierea contractului de membru al clubului MyNotino

 1. Printr-un clic pe tasta „înregistrare”, clientul magazinului online Notino își exprimă acordul privind aceste condiții comerciale, procedează la încheierea contractului de membru al clubului MyNotino și devine membru al acestuia.

 2. Membru al clubului MyNotino poate fi o persoană cu vârsta peste 18 ani. Prin încheierea contractului de membru al clubului MyNotino, persoana declară faptul că are vârsta mai mare decât 18 ani.

 3. Contractul de membru al clubului MyNotino este un contract separat, guvernat de regulile specificate aici și nu are legătură cu existența unor alte contracte (în principal de vânzare), încheiate între furnizorul de servicii și membrul clubului.

3. Obiectul contractului

1. Furnizorul de servicii are, în principal, următoarele îndatoriri:

a) De a furniza membrilor clubului MyNotino informații cu privire la promoțiile de reduceri speciale și la ofertele limitate, din cadrul magazinului online sau al magazinelor fizice Notino sau cu privire la ofertele speciale ale altor magazine.

b) De a furniza membrilor clubului MyNotino informații cu privire la produse noi, din cadrul magazinului online sau al magazinelor fizice Notino.

c) De a pregăti pentru membrii clubului MyNotino promoții speciale, care nu vor fi disponibile persoanelor care nu au calitatea de membru al clubului.

d) De a atenționa membrii clubului MyNotino cu privire la eventualele comenzi nefinalizate.

e) De a asigura pentru membrii clubului MyNotino opțiuni de livrare gratuită, în cazul achiziționării unor anumite produse sau al achiziționării unor produse de o anumită valoare.

f) De a adapta oferta magazinului online și a reclamelor afișate la preferințele membrului respectiv al clubului MyNotino.

g) De a păstra salvate, în condiții de siguranță, datele de corespondență sau de facturare ale membrilor clubului MyNotino, pentru a evita completarea repetată a acestora în cazul comenzilor ulterioare.

h) De a permite membrilor clubului MyNotino accesul direct la datele lor personale și o administrare independentă.

2. În scopul îndeplinirii îndatoririlor de mai sus, furnizorul de servicii are următoarele obligații și competențe:

a) De a prelucra toate datele personale ale membrilor clubului MyNotino, furnizate în legătură cu încheierea contractului privind calitatea de membru sau cu contractele de vânzare prin intermediul magazinului online Notino. În principal este vorba despre nume și prenume, data nașterii, date de facturare și de corespondență, număr de telefon, modalitate de adresare, informații privind cumpărăturile, sume plătite, comportamentul de utilizator pe paginile de Internet ale magazinului online notino.ro sau pe aplicația mobilă, precum și informațiile generate în mod automat. În cadrul acestora sunt cuprinse informațiile privind clicurile, produsele vizitate, calculatorul dvs., sistemul de operare și conexiunea la Internet a membrului clubului MyNotino.

b) Toate datele specificate mai sus pot fi evaluate de către furnizorul de servicii (supuse profilării) sau date pentru evaluare unei părți terțe. În afara personalului furnizorului de servicii, datele specificate pot fi prelucrate și de alți operatori ai acestuia.

c) De a contacta membrii clubului MyNotino, în scopul efectuării unor statistici și a unor sondaje.

d) De a folosi adresa de corespondență și de facturare, adresa de e-mail, numărul de telefon sau un alt mijloc de comunicare la distanță, în scopul realizării contactului cu membrii clubului MyNotino.

3. Volumul îndatoririlor specificate mai sus poate fi definit și modificat în continuare de către furnizorul de servicii.

4. Membrul clubului MyNotino are îndatorirea de a pune la dispoziție și de a menține actuale datele necesare furnizării serviciilor.

4. Prețul serviciilor

 1. Calitatea de membru al clubului MyNotino și serviciile aferente sunt gratuite.

5. Drepturile ce decurg din îndeplinirea defectuoasă a contractului și rezilierea acestuia

 1. În cadrul acestei relații se aplică în mod adecvat prevederile condițiilor comerciale generale privind drepturile ce decurg din îndeplinirea defectuoasă a contractului și rezilierea acestuia din partea consumatorului.

 2. În scopul interpretării și al aplicării acestor prevederi, trebuie ținut cont de diferențele privind îndeplinirea contractului de vânzare și de diferențele privind contractul de membru al clubului MyNotino. 

6. Durata contractului

 1. Contractul se încheie pentru o perioadă nedeterminată.

 2. Fiecare dintre părți are dreptul de a rezilia contractul, fără a specifica motivul. Perioada de preaviz este de 30 de zile de la comunicarea rezilierii către cealaltă parte contractuală.

 3. Datele personale ale membrului clubului MyNotino, prelucrate exclusiv în scopul îndeplinirii contractului de membru al clubului MyNotino, vor fi radiate în termen de cel mult 30 de zile de la încetarea contractului.

7. Dispoziții finale

 1. În vederea soluționării independente, imparțiale, transparente, eficiente, rapide și echitabile, pe cale extrajudiciară, a eventualelor litigii care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii on-line încheiate cu dumneavoastră, în calitate de consumator, prin intermediul site-ul www.notino.ro, vă informăm cu privire la existența și la posibilitatea de a recurge la platforma europeană SOL (denumită în continuare „platforma SOL”). Platforma SOL este un site internet interactiv, gratuit și disponibil on-line, în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene, creat pentru consumatorii și comercianții care doresc o soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor menționate în paragraful anterior.

 2. Orice abatere cu privire la aceste condiții comerciale este posibilă numai prin acordul scris al ambelor părți. Prevederile adiționale sau diferite ale partenerului de afaceri nu se aplică relațiilor contractuale prevăzute în cadrul acestor condiții comerciale.

 3. Furnizorul de servicii poate modifica sau completa textul acestor condiții comerciale. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile apărute pe perioada de valabilitate a condițiilor comerciale precedente. Modificarea condițiilor comerciale va fi anunțată prin intermediul e-mail-ului. În cazul unei modificări, aveți opțiunea de a o refuza sau de a rezilia contractul.

Vreţi să ne întrebaţi ceva? Scrieţi-ne aici, vă rugăm.
După expediere, compania Notino, s.r.o. va procesa datele dumneavoastră, în scopul rezolvării cererii dumneavoastră, în baza unui interes legitim. Aveți dreptul de a vă opune. Pentru mai multe informații, consultați principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.​​